• se
  • fi
  • gb westankarrfi.jpeg

Westankärr gård, huvudbyggnad

Westankärrs totalareal jämte utgårdar är idag dryga 1000 hektar varav 206 ha åker, och resten skog, tomter, vägar och impediment.

På gården odlas spannmål, oljeväxter och sockerbetor.

Uppfödning av får påbörjades år 2005 och besättningen överstiger idag 200 djur. Lammen är skärgårdslamm som lever fritt i skärgården under betesperioden och hjälper till att öka artrikedomen och hålla naturen vacker.Gårdsbutiken på Westankärr gård


terass.jpg
Gårdsbutiken är öppen fredagar kl. 14-19.

Westankärr gård har specialiserat sig på äkta naturbetes lammkött.
Vi säljer djupfryst lammkött i portionsbitar. I vårt sortiment har vi även honung och andra säsongprodukter samt fårfällar. Till våra specialprodukter hör specialvirke för golv och inredning och prydnadsstenar.

www.westankarr.fi


portowest | Ylläpito | Kotisivuton.fi