• se
  • fi
  • gb

 

Porto West - tomter och priser

tomter.jpg

 
Ladda ner tomtpriser här:

tomtpriser112012.doc

tomtpriser1.pdf

 

AO Om tomtens storlek är under 2900 m2 får på tomten byggas ett egnahemshus samt en ekonomibyggnad. Om tomtens storlek överstiger 2900 m2 får på tomten byggas högst två egnahemshus och högst två ekonomibyggnader. 
                                                              
AL På tomten får byggas högst två bostads-, affärs- eller kontorsbyggnader samt högst två ekonomibyggnader.
                                                      
Byggnadsrätten är 0,10 e, dvs byggnadsarealen är max 10 % av tomtens storlek.
                                            
Vid ett tomtförvärv förbinder sig köparen att förvärva en eller två aktier (beroende på tomtens storlek) i bolaget Porto West Ab som äger de allmänna områdena. Aktiens pris är 5.000 euro/aktie.            
                                   
Dessutom tillkommer anslutningsavgifter för vatten, avlopp mm. infrastrukturkostnader samt båtplats. Dessa kostnader uppgår till 30.000 euro/hushåll. El-anslutning förvärvas direkt av el-bolaget.

Prislistan är uppgjord per den 1.1.2012 och gäller tillsvidare.             

 

 

portowest | Ylläpito | Kotisivuton.fi