• se
  • fi
  • gb

Innovativa och ekologiska lösningar

innovativ1.jpg

• Värme ur havsvattnet, möjligheter till solpaneler, energisnåla byggnadstekniska lösningar.
• Naturvärden i fokus – de skogsbeklädda tomterna kräver inga ingrepp eller planteringar.

innovativ2.jpg
portowest | Ylläpito | Kotisivuton.fi