• se
  • fi
  • gb

Lätt och bekvämt
- Du bestämmer själv

bekvm1.jpg

• Lätt och bekvämt i alla praktiska ärenden – båda gällande byggnation och underhåll
• Skötseln av gemensamma områden, vägar och anläggningar handhas av ett "bolag", som ansvarar för de uppgifter som stipuleras i områdets skötselavtal.
• Man bestämmer själv hur den egna tomtens och fastighetens skötsel ordnas – gräsklippning och snöskottning som köptjänst eller som egen nyttomotion. 
• En lokal serviceman står till förfogande vid behov.

bekvm2.jpg
 
 
portowest | Ylläpito | Kotisivuton.fi